Dulux là một thương hiệu quốc tế về sơn kiến ​​trúc . Tên thương hiệu sơn Dulux đã được cả Imperial Chemical Industries (ICI) và DuPont sử dụng từ năm 1931 và là một trong những loại sơn gốc alkyd đầu tiên . Nó được sản xuất bởi AkzoNobel (ban đầu được sản xuất bởi ICI trước năm 2008) mặc dù các thị trường Hoa Kỳ hiện đang được PPG Industries phục vụ .